Contactar

Utilitzi aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari.

Properament ens posarem amb contacte amb vosté.
 
Escriu el text de l'imatge
 
 

 

Avís de protecció de dades

 
L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals (per consultar, hi ha l'enllaç al peu de la pàgina web) de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
L’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.