Documents relacionats

Enllaços d'interès


Factura electrònica

En que consisteix


Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès


El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, eina que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.

Per més informació sobre la factura electrònica Facturae http://www.facturae.es/

La presentació de factures electròniques es realitza a través d'e.FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, eina que el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.

A tenir en compte | L'Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l'estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format 'Facturae'.
Servei de validació de documents electrònics: A través d'aquest servei de validació emès per l'Agència Catalana de Certificació i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment.

Qui el pot demanar?

Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l´Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.

Com iniciar el tràmit?

Per Internet:  

La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l´Ajuntament de Santa Maria de Martorelles el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes.

Darrera modificació: 15-12-14  a les  11:04