Cens d'animals domèstics

En que consisteix

Altes, baixes i modificacions de qualsevol animal de companyia al cens municipal d’animals domèstics. El cens d’animals domèstics és una eina a través de la qual es controla la població d’animals domèstics de companyia del municipi, bàsicament gossos i gats, amb la finalitat de programar i realitzar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionades amb la tinença d’animals domèstics.
S’han de censar tots els animals de companyia (gossos i gats) que tinguin la residència habitual al municipi, independentment de la residència del seu propietari.
 

Cost de la tramitació

El tràmit és gratuït. 

Documentació a aportar

1- 
Imprs sollicitud cens danimals domstics 
2- 
Fotocpia del DNI del propietari  

3- 
Fotocpia de la documentci acreditativa i sanitria de lanimal: cartilla veterinria.  

 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Cal presentar al registre de l’Ajuntament la documentació següent 
Darrera modificació: 03-09-12  a les  18:38