Canvi de domicili dels vehicles

En que consisteix

Tramitar davant la prefectura provincial de trànsit el canvi de domicili del permís o llicència de circulació dels vehicles i del permís o llicència de conducció. 

Quan es dóna resposta?

Com a màxim, al cap de 60 dies rebrà la nova documentació al domicili. 

Cost de la tramitació

Ès gratuït

Documentació a aportar

1- 
Imprs canvi domicili vehicles 
2- 
DNI, NIE o passaport 

3- 
Perms o llicncia de circulaci original 

4- 
Fitxa tcnica del vehicle amb el comprovant de lITV en vigor 

5- 
ltim rebut pagat de limpost de vehicles de tracci mecnica 

6- 
Sobre franquejat amb el nom i el domicili del titular 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

S’ha d’imprimir i omplir l’imprès que hi ha a continuació i portar-lo personalment a l’Ajuntament amb la documentació següent. 
Darrera modificació: 04-09-12  a les  14:01