Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament Sant Agustí de Lluçanès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.


  • Comparteix a
Darrera modificació: 03-10-12  a les  18:41