Documents relacionats

Normativa urbanistica (pdf, 851 kb)
Ortonucli (pdf, 5.37 mb)
Aprovacio Definitiva (pdf, 1.21 mb)
Estudi Geogràfic (pdf, 3.17 mb)
informe participacio (pdf, 305 kb)
Memoria general (pdf, 2.96 mb)
SNU (pdf, 4.32 mb)
SU (pdf, 1.47 mb)

Normativa urbanistica

En que consisteix

Normativa Urbanistica vigent del municipi de Sant Augustí de Lluçanès

Documentació a aportar

Darrera modificació: 24-04-15  a les  09:57